Velkommen til Kaupang Vel

 
 

Velkommen til Kaupang Velforening og Søndre Kaupang Båtforenings hjemmeside. På disse sidene vil vi blant annet legge ut informasjon fra styret og annen relevant informasjon rundt Kaupang.


Du vil også finne kontaktdetaljer til de to styrene. Dersom dere har saker som dere ønsker å ta opp, så kan dere kontakte styrene direkte.

 

Info